Raymond Majerski, Their Own Mask, 2004, 15 3/8" x 8 7/8", mixed media collage