Raymond Majerski, Archaic Smiles, 2008, 13 ½” x 10 ¼”, mixed media collage