Raymond Majerski, Phoebus Apollo (With unshaken faith...), 2009, 8 1/2" x 12 3/4", mixed media collage